uvodnelogo

Elektroinštalačné práce na mieru podľa najnovších noriem.

Prídeme, navrhneme, zrealizujeme !


Elektroinštalácie pre novostavby , domy , byty , paneláky
Montáž osvetlenia , zásuviek , vypínačov , ističe , rozvádzače Všetky nové kompletné inštalácie dostanú revíznu správu a záruku.

Výmena rozvodov
Každý prípad posudzujeme individuálne, preto sa snažíme realizovať riešenia tak, aby boli čo najpriatelnejšie k Vám a Vášmu bývaniu, aby ste boli čo najmenej obmedzovaní počas prác, a rovnako ako o samotné rozvody, vieme sa postarať aj o potrebné dokončovacie práce a vysprávky.
Všetky nové kompletné inštalácie dostanú revíznu správu a záruku.

Bleskozvody
Inštalácie aktívnych bleskozvodov Inštalácie pasívnych bleskozvodov Všetky nové kompletné inštalácie dostanú revíznu správu a záruku.

Zemné Prípojky
Vybudovanie zemnej prípojky , osadenie a zapojenie ELEKTROMEROVÉHO rozvádzača Všetky nové kompletné inštalácie dostanú revíznu správu a záruku.

Datové a TV rozvody
Koaxiálny , FTP , UTP ,