uvodnelogo

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)

Alarm do bytu, domu či firmy? Pre nás žiaden problém. Ochrana je doležitá. Alarm kompletne ochráni váš dom, alebo firmu či vaše súbory v počítačoch.  1. Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) poskytujú ochranu pred nežiadúcim vniknutím do akéhokoľvek objektu (domácnosť, firma, objekt, chata). Prípadné narušenie objektu je signalizované priamo na mieste tak opticky, ale aj akusticky pomocou výstražného zvuku, ktorý má narušiteľa od zamýšľanej trestnej činnosti odradiť.

  2. Systém odosiela informácie strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO), strážnikovy, ktorý stráži objekt, ale aj priamo Vám.

  3. EZS systém zároveň chráni objekty pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Včasnú detekciu požiaru zabezpečujú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory.